Kiến Đỏ hoàn thành dự án đóng thùng gỗ tại KCN Quang Châu