Thẻ: đóng gói hàng theo tiêu chuẩn

  • Đóng gói hàng theo tiêu chuẩn ISPM15

    Đóng gói hàng theo tiêu chuẩn của công ty vận chuyển Kiến Đỏ   1/ Phạm vi áp dụng: Do Công ước Bảo vệ thực vật quốc tế (viết tắt IPPC), hầu hết các pallet được vận chuyển qua biên giới quốc gia phải được làm bằng vật liệu mà không có khả năng mang