Dịch vụ đóng gói hàng hóa thiết bị máy móc tại KCN Bàu Trăn