Dịch vụ đóng gói hàng hóa xuất khẩu tại các KCN ở Bến Tre