Dịch vụ đóng gói hàng hóa xuất khẩu tại KCN Long Hương – BRVT