Dịch vụ đóng gói hút chân không hàng hóa tại KCN Vsip