Dịch vụ đóng gói hút chân không máy móc tại KCN Trung Hà – Phú Thọ