Dịch vụ đóng gói hút chân không tại KCN Bình Đăng – HCM