Dịch vụ đóng gói hút chân không thiết bị máy móc tại KCN Tân Bình – Tây Ninh