Dịch vụ đóng kiện gỗ chất lượng cao tại các tỉnh Miền Nam