Dịch vụ đóng kiện gỗ, đóng thùng gỗ tại Quận 9 – Hồ Chí Minh