Dịch vụ đóng kiện gỗ xuất khẩu tại KCN Tân Thành – Bình Dương