Dịch vụ đóng thùng gỗ tại KCN Mỹ Xuân B1 – Đại Dương