Dịch vụ đóng thùng gỗ tại khu công nghiệp Thăng Long