Dịch vụ lashing hàng hóa, chằng buộc máy móc an toàn hiệu quả