Dịch vụ lashing hàng hóa, gia cố máy móc trên container