Đóng gói hàng hóa tại Cụm Công Nghiệp Long Mỹ – Tp Bà Rịa – Vũng Tàu