Đóng gói hàng hóa tại KCN PHÚ MỸ I – Bà Rịa Vũng Tàu