Đóng gói hàng hóa xuất khẩu nước ngoài tại Cụm CN Lộc An