Đóng gói hàng siêu trường siêu trọng tại Vsip – Bắc Ninh