Đóng gói hút chân không đảm bảo an toàn cho hàng hóa