Đóng gói hút chân không hàng hoá máy móc tại vinamilk Nghệ An