Đóng gói hút chân không máy móc tại KCN Mỹ Xuân II