Đóng gói hút chân không máy móc tại KCN Nam Tân Uyên