Đóng gói hút chân không máy móc tại KCN Nhơn Trạch – Đồng Nai