Đóng gói hút chân không máy móc tại KCN Phong Phú Bình Chánh