Đóng gói hút chân không máy móc tại KCN Phú Nghĩa – Hà Nội