Đóng gói hút chân không máy móc tại KCN Phúc Yên – Vĩnh Phúc