Đóng gói hút chân không máy móc tại KCN Tam Phước 1