Đóng gói hút chân không máy móc tại KCN Thạnh Phú 2