Đóng gói hút chân không máy móc tại Trảng Bàng – Tây Ninh