Đóng gói hút chân không tại Cụm Công Nghiệp Hòa Long – Vũng Tàu