Đóng gói hút chân không tại KCN Long Sơn – Vũng Tàu