Đóng gói hút chân không tại KCN Mỹ Phước 3 – Bình Dương