Đóng gói hút chân không tại KCN MỸ XUÂN A – Tân Thành