Đóng gói hút chân không tại Khu công nghiệp VSIP 1 – Bình Dương