Đóng gói hút chân không thiết bị máy móc tại Cần Thơ