Đóng kiện gỗ tại Cụm Công Nghiệp Kim Long – TP Bà Rịa – Vũng Tàu