Đóng kiện gỗ xuất khẩu thiết bị máy móc giá rẻ tại Nghệ An