Đóng thùng gỗ cho thiết bị máy móc tại KCN Quang Châu