Đóng thùng gỗ chuyển hàng tại Cụm Công Nghiệp Bảo Binh – Đồng Nai