Đóng thùng gỗ chuyển hàng tại KCN Thuận Thành – Bắc Ninh