Đóng thùng gỗ chuyển máy móc tại Từ Sơn – Bắc Ninh