Đóng thùng gỗ hàng hóa, máy móc tại KCN Visip 1 – Bình Dương