Đóng thùng gỗ, kiện gỗ máy móc tại KCN Tân Bình – Tân Bình