Đóng thùng gỗ máy móc, đóng kiện gỗ xuất khẩu tại các KCN An Giang