Đóng thùng gỗ máy móc tại các khu công nghiệp An Hạ