Đóng thùng gỗ máy móc tại KCN Long Điền – Vũng Tàu