Đóng thùng gỗ máy móc xuất khẩu tại KCN Mỹ Xuân – Vũng Tàu