Đóng thùng gỗ tại Cụm Công Nghiệp Hòa Long – Long Điền